Projekty Unijne

Z przyjemnością informujemy, że „CZARTEK” Czarnocki, Taczalski, Perczyński Spółka jawna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego pt. „Opracowanie ochronnej bariery/barieroporęczy mostowej o innowacyjnej konstrukcji i zredukowanej masie własnej”, nr POIR.02.03.02-14-0032/20, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie w ramachusługi badawczej, zrealizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, mostowej bariery/barieroporęczy ochronnej.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R, tj. innowacji produktowej w postaci mostowej bariery/barieroporęczy ochronnej do działalności gospodarczej Spółki, poprzez rozpoczęcie produkcji nowo opracowanego produktu oraz wprowadzenie go do oferty handlowej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2021 r.

Wartość projektu: 492 639,60 zł

Kwota dofinansowania projektuze środków UE: 319 872,00 zł